In 1996 werd Jeroen lid van de Marskoppen nadat hij al menige avond had meegevierd met Peter Messing. Jeroen ontwikkelde een geweldig gevoel voor carnaval. Hij had het gevoel in een warm bad terecht te komen. Na verloop van tijd leerde hij Telina kennen. Ook zij werd lid en samen werden ze gepolst voor een prinsenjaar.

CARNAVALSPANDEMIE

Tot mijn verbazing werd ik gevraagd om prins te worden van de Marskoppen. Per slot van rekening was ik nog niet zo lang lid van de Marskoppen. Daar kwam bij dat de vereniging behoorlijk geraakt was door het overlijden van Chantalle. Toch maar de schouders er onder. Mooi prinsenpak aangeschaft met maillot en rode schoenen. En voor page Telina een mooie jurk met dito lange cape. Heel veel cadeautjes. We wilden in het seizoen iedereen bedanken die zou bijdragen aan een mooie tijd.

De opkomst was chaotisch. Door spelleider Edwin werd de hele raad geactiveerd mee te doen aan het spel ‘Ren je zot’. Bij alle opdrachten rende iedereen over het podium en er was totaal geen overzicht meer. Tot de uitslag. Ik had gewonnen en zo stond ik daar ineens als prins der Marskoppen. Page Telina erbij en onder ons motto: ‘Alleen als we het samen doen, kunnen we zo veel’ was het gaan met die banaan.

Maar er bestond nog wel enige vrees in deze periode. De Mexicaanse griep heerste en niemand wist hoe lang dat zou duren en hoeveel mensen er door besmet zouden raken. Krijgen we de zaal nog wel vol; gaat de optocht nog door, dat soort dingen. Gelukkig liep het met een sisser af en konden we spreken over een carnavalspandemie.

Ons jaar kende wel een aantal markante gebeurtenissen. In december werd voor de derde maal het vorstendiner gehouden, toen nog in de raadskelder. Wat was dat een feest. Zoals gebruikelijk werd de oudere garde uitgenodigd. Dat die nog steeds een feestje konden bouwen bleek die avond wel. Tussen de gangen door speelde Joop Rompelaar op zijn accordeon, soms geassisteerd door Jan van Anholt sr. op ‘deksel en pan’. Als je dat zag kun je begrijpen hoe het in de begintijd van de Marskoppen moet zijn geweest. Met de meest simpele dingen werd een sfeertje gecreëerd zoals je nog maar zelden ziet.

Een ander opvallend element deze avond was de aanwezigheid van wethouder Cees Jansen met zijn vrouw Lonneke. Bekend was dat zij carnavalisten waren bij de Musketiers. Omdat onze voorzitter Xander meer aandacht wilde voor carnaval in het algemeen en meer geld van de gemeente voor de optocht, had hij hen uitgenodigd om te laten zien hoe carnaval vieren een verrijking kan zijn en dat daar meer subsidie voor moest komen. Uiteindelijk heeft het niet het gewenste resultaat gehad maar, we hebben er een aantal jaar later wel een mooi paar leden aan overgehouden.

Tijdens de pronkzitting in zaal de Betuwe die afgeladen vol was, werd een programma neergezet dat zijn weerga niet kende. Het ene na het andere optreden, allemaal eigen inbreng. Weergaloos. Het programma werd onderbroken door de voorzitter van het convent van vorsten en grootvorsten. Allen stonden op het podium om Louis Schollen te inaugureren als vorst Louis de tweede van de Marskoppen. Dit gaf weer toekomstperspectief aan de vereniging. Grootvorst Johan ging al zo lang mee, en er moest ook voor opvolging gezorgd worden. Vanaf dat moment kon Johan het wat rustiger aan doen, waar overigens tot op heden, we schrijven 2014, nog niet veel van is gebleken. Hij laat zijn

60

Polonaise!

kop nog overal zien. Overigens voelde ik mij vereerd omdat Louis mijn persoonlijk onderscheiding als voorbeeld heeft gebruikt voor zijn persoonlijk onderscheiding.

De drie dolle dagen waren voor ons een grote happening. De door prins Peter herstelde traditie thuis te worden opgehaald werd voortgezet. Zo kwam het dat we 50 man ontvingen in ons kleine stulpje aan de Hommelseweg. Daarna naar de optocht die vlak voor ons huis voorbij kwam, ook leuk. Met het thema ‘Leds carnaval waren we mooi uitgedost. Mooie met ledlampen versierde kledij en een mooi verlichte wagen trokken we door Arnhem. Het ging natuurlijk om energiebesparing maar helaas wonnen we slechts de tweede prijs. De eerste prijs was voor John en Michel die het strooizout tekort aan de kaak stelde.

Na het frühshoppen volgde het afsluitende Boerenbal. Op deze avond werd de rustige drinker dubbel uitgereikt aan de Marketensters Joke Leenders en Joke Bakker, die hierdoor zeer verrast waren. Zelf hadden ze iemand anders op het oog, zij bepalen namelijk de keuze, maar die moest nog even een jaar wachten.

Voor het eerst werd er halfvasten gevierd samen met de twee andere Eldense verenigingen de Meulewiekers en de Flabinussen. Op het thema ‘Elden kleurt wit’ was iedereen in het wit gekleed en zag je dat Elden qua carnaval het Maastricht van Arnhem is.

Al met al was het een prachtig jaar waarin wederom bleek dat de samenhorigheid en de warmte die de leden van de Marskoppen uitdragen van groot belang zijn.

Categorieën: Ex-Prinsen