Sponsors

Wij bedanken alle leden van de Marskoppen, sponsors, adverteerders in ons jaarboek, leden van de club van 50 en overige donateurs voor hun bijdragen aan onze vereniging. Zonder uw hulp is het niet mogelijk de avonden te organiseren zoals wij ze voor ogen hebben. Een groot applaus voor u allen!

Onze (hoofd)sponsors:

Restaurant en Zaal Bonnie & Clyde                            >> Aanbieding Menu op de 3 Dolle dagen<<

 

 

 

 

Begunstiging Vriendenloterij

Draagt u de Marskoppen een warm hart toe? En speelt u mee in de Vriendenloterij met één of meer loten?

Zet uw begunstiging dan over naar CV de Marskoppen. Dit kan eenvoudig door een briefje te schrijven naar de Vriendenloterij. Vermeld daarin uw naam, adres en woonplaats, uw lotnummer(s) en het verzoek deze te begunstigen aan CV de Marskoppen o.v.v. contractnummer 300098.

Verzendadres: Vriendenloterij, van Eeghenstraat 70 1071 GK Amsterdam. Per lot ontvangt de vereniging € 3,50 per maand zonder dat u dat meer geld kost.

U kunt ook een standaard voorbeeld brief toe gemaild krijgen. Stuur dan even een email naar: xander.bakker@hetnet.nl

Alvast bedankt voor uw moeite en steun.

Karnavalswierts Carnavalskleding