Nieuwe Prins:

Met enige trots kunnen wij mededelen dat op  16 november bekendgemaakt werd wie als prins(es)         CV de Marskoppen in het seizoen 2019-2020 zal gaan aanvoeren.
Zoals u op onderstaande foto kunt zien is dit:
Prins Marco 1e samen met:
Prinses Lonneke
Page Daniël
Adjudant Marvin
bovendien zal hij zoveel als mogelijk vergezeld worden door:
jeugdprins: Sergio

(v.l.n.r. Daniël, Marvin, Sergio, Lonneke, Marco)
wij wensen onze prins en zijn gevolg een geweldig carnavalsseizoen toe.
—–

 • Op 5 september j.l. is er een raadsvergadering geweest waar enkele personele mutaties plaatsvonden:
  Tot de kindercommissie is Annie van Schaik-Peters toegetreden,
  De optochtcommissie is aangevuld met Cindy Bisdonk en Jessica de Weert,  Nancy Rijks is gestopt.
 • Omdat Henne Bockhoven is teruggetreden als president is op 16 november 2019  Clement van Houten geïnstalleerd als President en Pascal Schollen als Vice-President.
 • Omdat tijdens de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering  een aantal bestuursleden zijn teruggetreden en er geen kandidaat-opvolgers waren is een interim bestuur gevormd (Esther Scholten, Marcel Ruijters en Edwin Schollen) dat de opdracht heeft gekregen te onderzoeken of het mogelijk is een nieuw bestuur te vormen.
  Zij hebben dit uitgevoerd en zullen tijdens een nieuwe ALV op 15 april a.s. verslag uitbrengen aan de leden (uitnodiging is inmiddels verstuurd).
  —–
 • Wij zijn momenteel bezig de web-pagina te actualiseren, en hopen binnen niet al te lange tijd weer up to date te zijn.
  Mocht u onjuistheden tegen komen laat dit aan het bestuur weten, zodat wij voor aanpassing kunnen zorgen.