Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van onze vereniging. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben kunt u zich tot één van de onderstaande personen wenden;

   

Voorzitter Vacant
Vice-voorzitter Vacant
Secretaris Vacant
Penningmeester Vacant
Bestuurslid Esther Scholten
Bestuurslid Vacant

 


Contactgegevens:

Secretariaat CV de Marskoppen
p/a Loostraat 41
6852 BB  HUISSEN

Tel:         026-3236959
b.g.g. :   06-53413245

Email: marskoppen@ziggo.nl